przedsiębiorstwo zarządzające danymi z zakresu ochrony środowiska
Wykorzystaj ekostrateg.com do sprawnego i zintegrowanego zarządzania danymi środowiskowymi w przedsiębiorstwie

Procesy środowiskowe zwiększające efektywność Twojego przedsiębiorstwa

Na platformie ekostrateg.com znajdziesz szereg e-usług i narzędzi, dzięki którym uprościsz zarządzanie procesami środowiskowymi w Twoim przedsiębiorstwie oraz zoptymalizujesz realizację obowiązków z zakresu powietrza, odpadów, wody i ścieków oraz raportowania pozafinansowego.

 

 

Zamów prezentację platformy

Gospodarowanie odpadami przez przedsiębiorstwa wielooddziałowe w BDO

Wykorzystaj e-usługi oraz narzędzia serwisu środowiskowego ekostrateg.com do realizacji procesu zarządzania gospodarką odpadami w Twoim przedsiębiorstwie zgodnie z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Uporządkuj strukturę miejsc prowadzenia działalności w swoich zakładach, zarządzaj uprawnieniami do wybranych danych, twórz automatycznie karty ewidencji odpadów (KEO) i generuj arkusze kalkulacyjne z zestawem pełnych danych o wykonanych obrotach.

Wszystkie produkty

Krok 1

Zautomatyzuj i usprawnij ewidencję odpadów w BDO

Komunikuj się dwukierunkowo z Bazą danych odpadowych przez API. Stwórz przejrzystą strukturę w oparciu o miejsca prowadzenia działalności zapisane w Bazie danych o odpadach. Wykorzystaj e-usługę Zarządzanie Gospodarka Odpadową i przygotuj podział na: obiekty wytwarzające odpady, magazyny oraz składowiska. Oszczędzaj czas pracowników i zarządzaj bezpieczeństwem danych udostępniając dane dotyczące miejsc prowadzenia działalności jedynie upoważnionym osobom.

aplikacja do zarządzania gospodarką odpadami

 

Krok 2

Sprawnie realizuj bieżące obowiązki prawne związane z gospodarką odpadami

Twórz karty przekazania odpadów w prostszy sposób dzięki własnoręcznie zdefiniowanym katalogom odpadów oraz dostosowanym listom odbiorców. Zaoszczędź czas dzięki automatycznemu tworzeniu KEO oraz zautomatyzuj uzupełnianie sprawozdania rocznego w zakresie odpadów wytworzonych.

aplikacja do zarządzania gospodarką odpadami

 

Krok 3

Kontroluj, weryfikuj oraz raportuj dane o prowadzonej gospodarce odpadami

Generuj arkusze kalkulacyjne z zestawem pełnych danych o wykonanych obrotach odpadami oraz zweryfikuj ilość wytworzonych odpadów z limitami wynikającymi z posiadanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

aplikacja do zarządzania gospodarką odpadamiaplikacja wspierająca zarządzanie pozwoleniami środowiskowymi

 

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych, obliczenie śladu węglowego

Wykorzystaj e-usługi i narzędzia platformy środowiskowej ekostrateg.com do zinwentaryzowania danych, obliczenia emisji GHG oraz śladu węglowego, a także zaraportowania śladu węglowego organizacji w zakresie 1 i 2. Analizując otrzymane wyniki osiągaj najlepsze efekty redukcji.

Wszystkie produkty

Krok 1

Policz emisję GHG wykorzystując dane o emisjach gromadzone na potrzeby innych obowiązków sprawozdawczych

Zinwentaryzuj dane o wszystkich emisjach do powietrza na potrzeby różnych obowiązków w jednym miejscu. Usprawnij pracę dzięki możliwości eksportowania danych do innych e-usług optymalizując czas pracy oraz dbając o spójność w danych. Dane o źródłach i miejscach emisji, substancjach oraz emisjach GHG, rodzajach i zużyciach paliw stosowanych do transportu wykorzystaj w kroku 2.

narzędzie do zarządzania emisją do powietrza

 

Krok 2

Zbierz dane o emisji GHG lub pobierz je z e-usługi Zarządzanie emisją do powietrza oraz oblicz ślad węglowy

Zgromadź dane o miejscach emisji, źródłach, substancjach i emisjach GHG, zużyciu paliwa oraz mediów. Jeśli posiadasz e-usługę Zarządzanie emisją do powietrza, możesz zaimportować część danych (krok 1) i wykorzystać je do obliczeń. W przypadku, w którym nie korzystasz z e-usługi Zarządzanie emisją do powietrza, uzupełnij informacje na podstawie danych gromadzonych we własnych źródłach. Oblicz ślad węglowy w oparciu o metodykę GHG Protocol wykorzystując zdefiniowane w narzędziu wskaźniki. Zidentyfikuj dane mające znaczenie w raportowaniu, takie jak rok bazowy, granice organizacji, metodę raportowania zakresu 2. Wykorzystaj wyniki obliczeń do raportowania śladu węglowego.

narzędzie do obliczania śladu węglowegonarzędzie do zarządzania emisją do powietrza

 

 

Krok 3

Monitoruj, wyciągaj wnioski, planuj działania dekarbonizacyjne

Analizuj dane i wyniki obliczeń z poziomu grupy kapitałowej, spółki lub poszczególnych źródeł emisji, dzięki którym podejmiesz trafne decyzje biznesowe. Generuj dodatkowe, indywidualne zestawienia w e-usłudze Środowiskowe raporty managerskie, które pomogą optymalnie inwestować środki w działania redukujące ślad węglowy.

narzędzie do tworzenia środowiskowych raportów managerskichnarzędzie do obliczania śladu węglowego

 

Realizacja obowiązków środowiskowych przedsiębiorstw produkcyjnych

Zrealizuj obowiązki środowiskowe nałożone na Twoje przedsiębiorstwo. Zintegruj e-usługi w serwisie do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com z systemami, które już wykorzystujesz w swojej organizacji. Oszczędzaj czas generując wykazy, zestawienia, raporty, oświadczenia i wiele innych dokumentów w oparciu o dane wprowadzone w e-narzędziach.

Wszystkie produkty

Krok 1

Analizuj na bieżąco przepisy prawne oraz identyfikuj obowiązki środowiskowe

Bądź na bieżąco z nowościami oraz zmianami prawnymi w ochronie środowiska. W łatwy sposób określ obowiązki środowiskowe, które Cię dotyczą, a e-usługi dopasuj do swoich indywidualnych potrzeb.

narzędzie audyt obowiązków środowiskowych przedsiębiorcyserwis prawny z ochrony środowiska ekowiedzanarzędzie informatyczne terminarz obowiązków środowiskowych

 

Krok 2

Zbieraj, przechowuj oraz integruj dane oraz dokumenty z zakresu ochrony środowiska

Wykorzystaj e-usługi platformy ekostrateg.com do zoptymalizowania i gromadzenia danych z zakresu ochrony środowiska wygodnie, w bezpiecznej chmurze. Dzięki integracji z używanymi w przedsiębiorstwie systemami oszczędzaj czas na wprowadzanie danych.

narzędzie do zarządzania emisją do powietrzanarzędzie do zarządzania gospodarką wodną i ściekamiaplikacja do zarządzania gospodarką odpadaminarzędzie informatyczne do zarządzania dokumentaminarzędzie do tworzenia i zarządzania informacjaminarzędzie do obliczania śladu węglowegoaplikacja wspierająca zarządzanie pozwoleniami środowiskowymi

 

Krok 3

Weryfikuj i kontroluj dane środowiskowe

Przeglądaj, weryfikuj, zatwierdzaj lub koryguj wprowadzone dane zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. Generuj różne zestawienia ułatwiając sobie kontrolowanie danych.

narzędzie do zarządzania emisją do powietrzanarzędzie do zarządzania gospodarką wodną i ściekamiaplikacja do zarządzania gospodarką odpadaminarzędzie do tworzenia środowiskowych raportów managerskichnarzędzie do obliczania śladu węglowego

 

Krok 4

Policz opłaty środowiskowe i przygotuj niezbędne raporty do urzędów

Wygeneruj szybko i poprawnie wszystkie niezbędne raporty, oświadczenia, sprawozdania oraz wykazy na aktualnych formularzach.

narzędzie do zarządzania emisją do powietrzanarzędzie do zarządzania gospodarką wodną i ściekamiaplikacja do zarządzania gospodarką odpadami

 

Krok 5

Szacuj koszty, planuj i wspieraj procesy decyzyjne

Przedstawiaj wprowadzone dane w czytelny i atrakcyjny graficznie sposób, aby szybko adaptować się do zmian zachodzących w otoczeniu. Wykorzystaj e-usługę Środowiskowe raporty managerskie, aby zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, konkurować na rynku oraz realizować współpracę z partnerami.

narzędzie do tworzenia środowiskowych raportów managerskichnarzędzie do obliczania śladu węglowegonarzędzie do wyliczania wskaźników środowiskowych i klimatycznych

 

Raportowanie wskaźników środowiskowo-klimatycznych

Na podstawie analizy Twojego biznesu przygotujemy zestaw dedykowanych wskaźników środowiskowo-klimatycznych w oparciu o e-usługi serwisu do zarządzania danymi ekostrateg.com, które możesz wykorzystać do raportowania.

Wszystkie produkty

Krok 1

Zbieraj i przechowuj dane środowiskowe

Na bieżąco wprowadzaj dane środowiskowe w e-usługach z zakresu emisji do powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz śladu węglowego.

narzędzie do zarządzania emisją do powietrzaaplikacja do zarządzania gospodarką odpadaminarzędzie do zarządzania gospodarką wodną i ściekaminarzędzie do obliczania śladu węglowego

 

Krok 2

Importuj, integruj i monitoruj informacje płynące z danych środowiskowych

Wprowadzaj oraz pobieraj zagregowane dane z e-usług środowiskowych, takie jak: wyliczony ślad węglowy, masa odpadów niebezpiecznych, ilość ścieków wprowadzanych do wód itd.

narzędzie do zarządzania emisją do powietrzaaplikacja do zarządzania gospodarką odpadaminarzędzie do zarządzania gospodarką wodną i ściekaminarzędzie do obliczania śladu węglowegonarzędzie do wyliczania wskaźników środowiskowych i klimatycznych

 

Krok 3

Ujawniaj informacje o wybranych wskaźnikach środowiskowych

Generuj raporty dla uzgodnionych w fazie inicjalnej wskaźników środowiskowo-klimatycznych dla podmiotu lub grupy kapitałowej.

narzędzie do wyliczania wskaźników środowiskowych i klimatycznych

 

Zamów bezpłatną prezentację platformy środowiskowej ekostrateg.com

platforma zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

  Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą przy ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane, w zależności od wyrażonej zgody, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w celach własnego marketingu i/lub w celach marketingowych. Możesz wycofać zgodę w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres office@atmoterm.pl. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych, znajduje się w polityce prywatności serwisu ekostrateg.com.

  otrzymywać na podany adres e-mail informacje o ofertach, webinariach, wydarzeniach i produktach od ATMOTERM S.A.

  *pole wymagane

  Korzyści serwisu środowiskowego ekostrateg.com dla przedsiębiorców

  grafika symbolizująca tworzenie sprawozdań środowiskowych

  Tworzenie poprawnych sprawozdań w oparciu o dużą ilość danych środowiskowych, dostępnych w przyjaznej formie.

  grafika symbolizująca bazę danych środowiskowych

  Dostęp do zawsze aktualnych danych. Przechowuj dane środowiskowe w jednej bazie dostępnej online i łącz procesy środowiskowe w obrębie całego przedsiębiorstwa.

  grafika symbolizująca prowadzenie ewidencji odpadów

  Prowadzenie ewidencji odpadów dzięki integracji e-usług platformy ekostrateg.com z BDO.

  grafika symbolizująca wyliczanie opłat środowiskowych

  Wyliczanie opłat środowiskowych przy wykorzystaniu e-usług serwisu ekostrateg.com.

  grafika symbolizująca tworzenie profili systemowych

  Tworzenie profili systemowych, dzięki którym delegowanie zadań i zarządzanie dostępem do danych środowiskowych jest proste.

  grafika symbolizująca współtworzenie bazy danych o środowisku

  Współpraca zorientowana na współtworzenie bazy danych o środowisku przez wiele osób, komórek i oddziałów w Twoim przedsiębiorstwie.

  Zarejestruj się za darmo na platformie ekostrateg.com i wypróbuj wersje demo
  e-usług bez zobowiązań i opłat przez 21 dni*

  Zarejestruj się

   

  *Po upływie 21 dni darmowy dostęp do wersji demo e-usług automatycznie wygaśnie.

  użytkownicy serwisu zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

   

  jednostki dofinansowujące realizację projektów unijnych atmoterm