przedsiębiorstwo zarządzające danymi z zakresu ochrony środowiska
Przygotuj się do sprawnego raportowania ESG w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem danych środowiskowych na platformie ekostrateg.com

Zintegruj dane środowiskowe, by uzyskać przejrzystość raportowania ESG

Na platformie ekostrateg.com znajdziesz e-usługi, dzięki którym uprościsz raportowanie ESG poprzez zarządzanie danymi z zakresu ochrony środowiska w Twoim przedsiębiorstwie. Dzięki serwisowi ekostrateg.com zrealizujesz obowiązki środowiskowe z zakresu powietrza, odpadów, wody i ścieków, a także zoptymalizujesz zbieranie danych do raportowania pozafinansowego.

 

Raportowanie wskaźników ESG z wykorzystaniem danych środowiskowych

Przygotuj się do raportowania ESG. Wykorzystaj potencjał zebranych w platformie ekostrateg.com danych środowiskowych do zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz raportowania ESG. Zintegruj aktualne dane rzeczywiste ze wszystkich aplikacji dotyczących ochrony środowiska, aby zapewnić przejrzystość raportowania ESG w całej firmie i łańcuchach dostaw.

Zintegruj platformę do zarządzania danymi ekostrateg.com z Twoim oprogramowaniem, aby zoptymalizować pracę i zapewnić aktualność posiadanych informacji niezbędnych do tworzenia dowolnych raportów z zakresu ochrony środowiska.

Wszystkie produkty

Krok 1

Zbieraj i przechowuj dane z zakresu ochrony środowiska

Wprowadzaj dane środowiskowe w e-usługach z zakresu emisji do powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz śladu węglowego.

aplikacja do zarządzania emisją do powietrzaaplikacja do zarządzania gospodarką odpadamiaplikacja do zarządzania gospodarką wodną i ściekamiaplikacja do obliczania śladu węglowego

 

Krok 2

Importuj, integruj i monitoruj informacje płynące z danych dotyczących ochrony środowiska

Wprowadzaj i pobieraj zagregowane dane z aplikacji dotyczących ochrony środowiska, takie jak: wyliczony ślad węglowy, masa odpadów niebezpiecznych, ilość ścieków wprowadzanych do wód itd. Wykorzystuj raz wprowadzone lub pobrane dane środowiskowe do tworzenia zestawień i analiz.

aplikacja do zarządzania emisją do powietrzaaplikacja do zarządzania gospodarką odpadamiaplikacja do zarządzania gospodarką wodną i ściekamiaplikacja do obliczania śladu węglowegoaplikacja do wyliczania wskaźników środowiskowych i klimatycznych

 

Krok 3

Ujawniaj informacje o wybranych wskaźnikach środowiskowych

Generuj raporty ESG dla podmiotu czy grupy kapitałowej, zapewniając przejrzystość raportowania w całej firmie i łańcuchach dostaw. Buduj zaufanie do swojej marki poprzez spójność i transparentność zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz raportowania ESG.

aplikacja do tworzenia środowiskowych raportów managerskichaplikacja do wyliczania wskaźników środowiskowych i klimatycznych

 

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych, obliczenie śladu węglowego

Wykorzystaj e-usługi platformy środowiskowej ekostrateg.com do zinwentaryzowania danych, obliczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) i śladu węglowego, a także zaraportowania śladu węglowego organizacji w zakresie 1 i 2. Analizując otrzymane wyniki osiągaj najlepsze efekty redukcji.

Wszystkie produkty

Krok 1

Policz emisję GHG wykorzystując dane o emisjach gromadzone na potrzeby innych obowiązków sprawozdawczych

Zinwentaryzuj dane o wszystkich emisjach do powietrza na potrzeby różnych obowiązków w jednym miejscu. Usprawnij pracę dzięki możliwości eksportowania danych do innych aplikacji środowiskowych optymalizując czas pracy oraz dbając o spójność danych. Dane o źródłach i miejscach emisji, substancjach oraz emisjach gazów cieplarnianych, rodzajach i zużyciach paliw stosowanych do transportu wykorzystaj w kroku 2.

aplikacja do zarządzania emisją do powietrza

 

Krok 2

Zbierz dane o emisji GHG lub pobierz je z e-usługi Zarządzanie emisją do powietrza oraz oblicz ślad węglowy

Zgromadź dane o miejscach emisji do powietrza, źródłach, substancjach i emisjach gazów cieplarnianych, zużyciu paliwa oraz mediów. Jeśli posiadasz e-usługę Zarządzanie emisją do powietrza, możesz zaimportować część danych (krok 1) i wykorzystać je do obliczeń. W przypadku, w którym nie korzystasz z e-usługi Zarządzanie emisją do powietrza, uzupełnij informacje na podstawie danych gromadzonych we własnych źródłach. Oblicz ślad węglowy w oparciu o metodykę GHG Protocol wykorzystując zdefiniowane w e-usłudze Ślad węglowy wskaźniki. Zidentyfikuj dane mające znaczenie w raportowaniu, takie jak rok bazowy, granice organizacji, metodę raportowania zakresu 2. Wykorzystaj wyniki obliczeń do raportowania śladu węglowego.

aplikacja do obliczania śladu węglowegoaplikacja do zarządzania emisją do powietrza

 

 

Krok 3

Monitoruj, wyciągaj wnioski, planuj działania dekarbonizacyjne

Analizuj dane środowiskowe i wyniki obliczeń z poziomu grupy kapitałowej, spółki czy poszczególnych źródeł emisji, dzięki którym podejmiesz trafne decyzje biznesowe. Generuj dodatkowe, indywidualne zestawienia w e-usłudze Środowiskowe raporty managerskie, które pomogą optymalnie inwestować środki w działania redukujące ślad węglowy.

aplikacja do tworzenia środowiskowych raportów managerskichaplikacja do obliczania śladu węglowego

 

Realizacja obowiązków środowiskowych przedsiębiorstw produkcyjnych

Zrealizuj obowiązki środowiskowe nałożone na Twoje przedsiębiorstwo. Zintegruj aplikacje w serwisie do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com z oprogramowaniem, które już wykorzystujesz w swojej organizacji. Oszczędzaj czas generując wykazy, zestawienia, raporty, oświadczenia i wiele innych dokumentów w oparciu o dane środowiskowe wprowadzone w e-usługach.

Wszystkie produkty

Krok 1

Analizuj na bieżąco przepisy prawne oraz identyfikuj obowiązki z zakresu ochrony środowiska

Bądź na bieżąco z nowościami oraz zmianami prawnymi w ochronie środowiska. W łatwy sposób określ obowiązki środowiskowe, które Cię dotyczą, a aplikacje dopasuj do swoich indywidualnych potrzeb.

serwis prawny z ochrony środowiska ekowiedza

 

Krok 2

Zbieraj, przechowuj oraz integruj dane i dokumenty dotyczące ochrony środowiska

Wykorzystaj e-usługi platformy ekostrateg.com do zoptymalizowania i gromadzenia danych środowiskowych wygodnie, w bezpiecznej chmurze. Dzięki integracji z używanym w przedsiębiorstwie oprogramowaniem oszczędzaj czas na wprowadzanie danych z zakresu ochrony środowiska.

aplikacja do zarządzania emisją do powietrzaaplikacja do zarządzania gospodarką wodną i ściekamiaplikacja do zarządzania gospodarką odpadamiaplikacja służąca do zarządzania dokumentamiaplikacja do obliczania śladu węglowegoaplikacja wspierająca zarządzanie pozwoleniami środowiskowymi

 

Krok 3

Weryfikuj i kontroluj dane dotyczące ochrony środowiska

Przeglądaj, weryfikuj, zatwierdzaj lub koryguj wprowadzone dane z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. Generuj różne zestawienia ułatwiając sobie kontrolowanie danych dotyczących ochrony środowiska.

aplikacja do zarządzania emisją do powietrzaaplikacja do zarządzania gospodarką wodną i ściekamiaplikacja do zarządzania gospodarką odpadamiaplikacja do tworzenia środowiskowych raportów managerskichaplikacja do obliczania śladu węglowego

 

Krok 4

Policz opłaty środowiskowe i przygotuj niezbędne raporty do urzędów

Wygeneruj szybko i poprawnie wszystkie niezbędne raporty, oświadczenia, wykazy oraz sprawozdania środowiskowe na aktualnych formularzach.

aplikacja do zarządzania emisją do powietrzaaplikacja do zarządzania gospodarką wodną i ściekamiaplikacja do zarządzania gospodarką odpadami

 

Krok 5

Szacuj koszty, planuj i wspieraj procesy decyzyjne

Przedstawiaj wprowadzone dane środowiskowe w czytelny i atrakcyjny graficznie sposób, aby szybko adaptować się do zmian zachodzących w otoczeniu. Wykorzystaj e-usługę Środowiskowe raporty managerskie, aby zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, konkurować na rynku oraz realizować współpracę z partnerami.

aplikacja do tworzenia środowiskowych raportów managerskichaplikacja do obliczania śladu węglowegoaplikacja do wyliczania wskaźników środowiskowych i klimatycznych

 

Gospodarowanie odpadami przez przedsiębiorstwa wielooddziałowe w BDO

Wykorzystaj e-usługi serwisu środowiskowego ekostrateg.com do realizacji procesu zarządzania gospodarką odpadami w Twoim przedsiębiorstwie zgodnie z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Uporządkuj strukturę miejsc prowadzenia działalności w swoich zakładach, zarządzaj uprawnieniami do wybranych danych, twórz automatycznie karty ewidencji odpadów (KEO) oraz generuj arkusze kalkulacyjne z zestawem pełnych danych o wykonanych obrotach.

Wszystkie produkty

Krok 1

Zautomatyzuj i usprawnij ewidencję odpadów w BDO

Komunikuj się dwukierunkowo z Bazą danych odpadowych przez API. Stwórz przejrzystą strukturę w oparciu o miejsca prowadzenia działalności zapisane w Bazie danych o odpadach. Wykorzystaj e-usługę Zarządzanie Gospodarka Odpadową oraz przygotuj podział na obiekty wytwarzające odpady, magazyny i składowiska. Oszczędzaj czas pracowników oraz zarządzaj bezpieczeństwem danych udostępniając dane dotyczące miejsc prowadzenia działalności jedynie upoważnionym osobom.

aplikacja do zarządzania gospodarką odpadami

 

Krok 2

Sprawnie realizuj bieżące obowiązki prawne związane z gospodarką odpadami

Twórz karty przekazania odpadów w prostszy sposób dzięki własnoręcznie zdefiniowanym katalogom odpadów oraz dostosowanym listom odbiorców. Zaoszczędź czas dzięki automatycznemu tworzeniu KEO oraz zautomatyzuj uzupełnianie sprawozdania rocznego w zakresie odpadów wytworzonych.

aplikacja do zarządzania gospodarką odpadami

 

Krok 3

Kontroluj, weryfikuj i raportuj dane o prowadzonej gospodarce odpadami

Generuj arkusze kalkulacyjne z zestawem pełnych danych o wykonanych obrotach odpadami oraz zweryfikuj ilość wytworzonych odpadów z limitami wynikającymi z posiadanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

aplikacja do zarządzania gospodarką odpadamiaplikacja wspierająca zarządzanie pozwoleniami środowiskowymi

 

Zamów bezpłatną prezentację platformy środowiskowej ekostrateg.com

platforma zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

  Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą przy ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane, w zależności od wyrażonej zgody, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w celach własnego marketingu i/lub w celach marketingowych. Możesz wycofać zgodę w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres office@atmoterm.pl. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych, znajduje się w polityce prywatności serwisu ekostrateg.com.

  otrzymywać na podany adres e-mail informacje o ofertach, webinariach, wydarzeniach i produktach od ATMOTERM S.A.

  *pole wymagane

  Korzyści serwisu środowiskowego ekostrateg.com dla przedsiębiorców

  grafika symbolizująca tworzenie sprawozdań środowiskowych

  Tworzenie poprawnych sprawozdań w oparciu o dużą ilość danych z zakresu ochrony środowiska, dostępnych w przyjaznej formie.

  grafika symbolizująca bazę danych środowiskowych

  Dostęp do zawsze aktualnych danych dotyczących ochrony środowiska. Przechowuj dane w jednej bazie dostępnej online oraz łącz procesy środowiskowe w obrębie całego przedsiębiorstwa.

  grafika symbolizująca zbieranie danych i raportowanie esg

  Efektywne zbieranie danych środowiskowych do raportowania ESG.

  grafika symbolizująca wyliczanie opłat środowiskowych

  Wyliczanie opłat środowiskowych przy wykorzystaniu e-usług serwisu do zarządzania danymi ekostrateg.com.

  grafika symbolizująca import i eksport danych

  Możliwość importu i eksportu danych z oprogramowania własnego przedsiębiorstwa.

  grafika symbolizująca współtworzenie bazy danych o środowisku

  Współpraca zorientowana na współtworzenie bazy danych o środowisku przez wiele osób, komórek i oddziałów w Twoim przedsiębiorstwie.

  Zarejestruj się za darmo na platformie ekostrateg.com i wypróbuj wersje demo
  e-usług bez zobowiązań i opłat przez 21 dni*

  Zarejestruj się

   

  *Po upływie 21 dni darmowy dostęp do wersji demo e-usług automatycznie wygaśnie.

  użytkownicy serwisu zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

   

  jednostki dofinansowujące realizację projektów unijnych atmoterm