Ekostrateg
platforma integracyjna - środowisko

Zarejestruj się i wypróbuj bezpłatnie już dziś

Modelowanie jakości powietrza

Luma logo

Dynamiczna mapa jakości powietrza

Sprawdzaj na bieżąco jakość powietrza w Twojej okolicy

Promowane usługi

Logo Banki Emisji

LUMA Modelowanie

Popularne Powietrze

LUMA modelowanie (pełna nazwa: Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł modelowanie) to e-usługa, oparta o modelowanie aktualnej jakości powietrza, walidowane oraz kalibrowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska.

Logo Banki Emisji

BDoŚ GOK

Odpady

BDoŚ GOK (pełna nazwa: Baza Danych o Środowisku Gospodarka Odpadami Komunalnymi) to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych.

Logo Banki Emisji

EKOwiedza

Integracja

EKOwiedza – portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie oraz śledzenie najistotniejszych zmian.

Logo Banki Emisji

OPGN

Energia

OPGN (pełna nazwa: Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) to system służący do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji CO2.

Logo Banki Emisji

ZWK

Powietrze

ZWK (pełna nazwa: Zarządzanie wymianą kotłów) system usprawniający proces przyjmowania i rozliczania wniosków dotyczących wymiany źródeł ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne.

Logo Banki Emisji

e-PSZOK

Odpady

e-PSZOK to system wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

Logo Banki Emisji

ZDI

Powietrze

ZDI (pełna nazwa: Zarządzanie danymi z inwentaryzacji) to system wspomagający przeprowadzenie inwentaryzacji oraz usprawniający obsługę powstałej w jej wyniku bazy systemów grzewczych, czyli tzw. bazy źródeł niskiej emisji.

Partnerzy

Envilex logo
Atmoterm logo
Solwit Eko logo
logo firmy emi.pl