administracja zarządzająca danymi z zakresu ochrony środowiska
Wykorzystaj ekostrateg.com do sprawnego i zintegrowanego zarządzania danymi środowiskowymi w mieście

Procesy środowiskowe wspierające rozwój Twojego miasta i regionu

Na platformie ekostrateg.com znajdziesz szereg e-usług i narzędzi, które uproszczą procesy środowiskowe oraz uwolnią potencjał analityczny danych środowiskowych. Zintegrowane e-usługi wspierają ideę rozwoju miast w kierunku smart city, polityki otwartego urzędu oraz budowania społeczeństwa informacyjnego.

Zamów prezentację platformy

Zarządzaj niską emisją w regionie

Ogranicz zanieczyszczenie powietrza w regionie wykorzystując sprawdzone i skuteczne e-usługi wspierające proces zarządzania niską emisją. Inwentaryzuj źródła niskiej emisji, wymieniaj nieefektywne urządzenia grzewcze na ekologiczne źródła ogrzewania i analizuj zebrane dane, aby osiągnąć najlepsze efekty.

Wszystkie produkty

Krok 1

Wykonaj inwentaryzację systemów grzewczych

Spełnij wymagania zapisane w programie ochrony powietrza, stwórz kompletną bazę systemów grzewczych gminy, miasta lub regionu i umieść je w dedykowanej e-usłudze Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji. Na podstawie danych inwentaryzacyjnych podejmuj i planuj skuteczne działania oraz procesy wspierające ograniczanie niskiej emisji. Śledź postępy za pomocą dedykowanych raportów i wizualizuj je na interaktywnej mapie oraz dziel się informacjami ze społeczeństwem.

narzędzie do zarządzania danymi inwentaryzacjinarzędzie ekomapa system informacji przestrzennej

 

Krok 2

Zarządzaj wymianą kotłów

Usprawnij obsługę procesów dotacyjnych dotyczących wymian kotłów, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji dzięki wykorzystaniu e-usługi Zarządzanie Wymianą Kotłów. Prowadź skutecznie kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej angażując do tego również inne jednostki miejskie. Efekty wszystkich powyższych działań śledź za pomocą tematycznych raportów tabelarycznych oraz wizualizuj na mapach. Połącz dane zgromadzone w e-usłudze Zarządzanie Wymianą Kotłów z danymi dotyczącymi inwentaryzacji systemów grzewczych, a otrzymasz kompleksowe narzędzie do zarządzania niską emisją w gminie.

narzędzie do zarządzania wymianą kotłównarzędzie ekomapa system informacji przestrzennej

 

Krok 3

Optymalizuj proces wymiany ogrzewania

Planuj inwestycje bazując na danych zgromadzonych w e-usługach Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji oraz Zarządzanie Wymianą Kotłów, a także na danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wybieraj te, które realnie ograniczą stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz pozytywnie wpłyną na poprawę jakości powietrza w gminie, mieście lub regionie. Z pomocą e-usługi System Optymalizacji Wymian Ogrzewania wydatkuj fundusze publiczne na walkę ze smogiem w sposób celowy i racjonalny. Planuj realne harmonogramy wdrożenia zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza.

narzędzie do optymalizacji wymiany ogrzewania

 

Krok 4

Badaj i raportuj postępy podejmowanych działań

Monitoruj i weryfikuj efekty podejmowanych działań. Przygotuj atrakcyjne i rzetelne raporty oraz mapy o stanie jakości powietrza. Informuj o rodzajach podejmowanych działań oraz osiągniętych efektach w czasie rzeczywistym i prognozowanym. Edukuj ekologicznie mieszkańców swojego regionu.

narzędzie do zarządzania wymianą kotłówaplikacja dynamiczna mapa jakości powietrzanarzędzie do optymalizacji wymiany ogrzewania

Zrównoważony rozwój miasta w kierunku smart city

Smart city to przyszłość. Wykorzystaj serwis środowiskowy ekostrateg.com do informatyczno-komunikacyjnego rozwoju infrastruktury miejskiej. Wprowadź nowoczesne rozwiązania cyfrowe, a Twoje miasto stanie się bardziej atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów.

Wszystkie produkty

Krok 1

Przygotuj miasto do rozwoju w duchu idei smart city

Ustal z nami zakres potrzebnych informacji, a my zbierzemy i zintegrujemy wybrane dane na platformie środowiskowej ekostrateg.com, abyś mógł wykorzystać ich potencjał do rozwoju swojego miasta w kierunku smart city. Wspólnie określimy poziom przygotowania Twojego miasta do wdrożenia idei smart city oraz zakres koniecznych do wykonania działań wraz z najlepszą strategią ich wdrożenia.

usługa analizy i diagnozy stanu miastausługa przygotowania strategii rozwoju miasta w kierunku smart city

Krok 2

Zaangażuj w proces i edukuj mieszkańców

W proces wdrażania działań smart city zaangażuj mieszkańców. Wykorzystaj ich pomysły i potrzeby na drodze w kierunku smart city.

usługa stworzenia portalu informacyjno-edukacyjnegonarzędzie opiniowanie i konsultacje społeczneaplikacja dynamiczna mapa jakości powietrzanarzędzie lokalne uzupełniające modelowanie atmosfery

 

Krok 3

Zarządzaj danymi środowiskowymi w mieście

Zbieraj, analizuj, raportuj dane środowiskowe w Twoim mieście. Dąż w kierunku smart city i cyfryzuj procesy zarządzania danymi środowiskowymi w mieście.

narzędzie do zarządzania danymi inwentaryzacjinarzędzie do zarządzania wymianą kotłównarzędzie do optymalizacji wymiany ogrzewaniaaplikacja dynamiczna mapa jakości powietrzanarzędzie lokalne uzupełniające modelowanie atmosferynarzędzie baza danych o środowisku program ochrony powietrzanarzędzie do zarządzania kosztami energii i wodynarzędzie informatyczne do zarządzania dokumentaminarzędzie do tworzenia i zarządzania informacjami

 

Krok 4

Integruj dane i raportuj stan rozwoju miasta

Integruj ze sobą dane. Wykorzystaj serwis środowiskowy ekostrateg.com do uproszczenia komunikacji z mieszkańcami. Mierz skuteczność wdrażania i porównuj się z innymi miastami na podstawie wskaźników smart city.

usługa stworzenia portalu otwarte danenarzędzie ekomapa system informacji przestrzennejusługa pomiaru stopnia realizacji celów strategii smart city

Zamów bezpłatną prezentację platformy środowiskowej ekostrateg.com

platforma zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

  Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą przy ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane, w zależności od wyrażonej zgody, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w celach własnego marketingu i/lub w celach marketingowych. Możesz wycofać zgodę w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres office@atmoterm.pl. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych, znajduje się w polityce prywatności serwisu ekostrateg.com.

  otrzymywać na podany adres e-mail informacje o ofertach, webinariach, wydarzeniach i produktach od ATMOTERM S.A.

  *pole wymagane

  Korzyści serwisu środowiskowego ekostrateg.com dla administracji

  grafika symbolizująca współdzielenie danych środowiskowych

  Współdzielenie danych środowiskowych z pracownikami.

  grafika symbolizująca chmurę danych środowiskowych

  Gromadzenie oraz przetwarzanie danych o stanie jakości powietrza, kosztach zużycia energii i wody w bezpiecznej chmurze.

  grafika symbolizująca przechowywane na platformie dane

  Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych w oparciu o dane przechowywane na platformie ekostrateg.com.

  grafika symbolizująca mieszkańców włączonych w sprawy miasta

  Umożliwienie mieszkańcom włączenia się w sprawy bieżące miasta dzięki dostępnym e-usługom.

  grafika symbolizująca strategie i polityki

  Budowanie skutecznych strategii oraz polityki w mieście lub gminie na podstawie danych zebranych w serwisie ekostrateg.com.

  grafika symbolizująca porównywanie danych środowiskowych

  Porównywanie danych środowiskowych pobieranych z wielu źródeł. Prowadź przekrojowy monitoring efektywności podejmowanych działań.

  Zarejestruj się za darmo na platformie ekostrateg.com i wypróbuj wersje demo
  e-usług bez zobowiązań i opłat przez 21 dni*

  Zarejestruj się

   

  *Po upływie 21 dni darmowy dostęp do wersji demo e-usług automatycznie wygaśnie.

  użytkownicy serwisu zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

   

  jednostki dofinansowujące realizację projektów unijnych atmoterm