Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN)

Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN) to system służący do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji CO2. Przeznaczony jest dla gmin, które mają Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Korzyści dla klienta:

  • monitorowanie, raportowanie, ocena osiągniętych efektów i realizacji zaplanowanych zadań w PGN;
  • informacje przydatne do aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • szybki dostęp do danych dotyczących zużycia energii finalnej, wyliczanie efektu energetycznego oraz sporządzenia raportu z realizacji PGN zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację;
  • obliczanie emisji CO2, efektu ekologicznego dla sektorów PGN;
  • kontrola wprowadzonych danych oraz możliwość ich edycji w indywidualnie przydzielonym zakresie, definiowanie nowych zadań;
  • praca na wielu stanowiskach równocześnie;
  • raportowanie przy wykorzystaniu GIS, możliwość współpracy z MSIP.

Przeczytaj także:Obserwuj i zarządzaj Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

Więcej informacji:

Agnieszka Ościk
+48 692 381 273
oscik@atmoterm.pl