e-PSZOK

e-PSZOK to system wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

Korzyści dla klienta:

 • Dla Gminy:
  • realne monitorowanie masy i rodzajów odpadów przekazywanych do PSZOK przez właścicieli nieruchomości danej gminy poprzez indywidualny nr ID wraz z kontrolą konieczności naliczenia opłaty dodatkowej i możliwością zamieszczenia informacji dla mieszkańców;
  • możliwość kontroli limitów ilości przyjmowanych odpadów w ramach opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
  • nadzór nad strumieniem odpadów;
  • wsparcie we wdrożeniu ekonomicznie uzasadnionej cyrkulacyjnej gospodarki odpadami w gminie;
  • wsparcie w osiągnięciu poziomów odzysku i recyklingu wynikających z rozporządzeń;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i SIP.
 • Dla zarządzającego PSZOKiem:
  • ewidencjonowanie masy i rodzajów odpadów zbieranych w PSZOK wraz z prowadzeniem ewidencji przyjęć i przekazań odpadów;
  • innowacyjny model zarządzania infrastrukturą gospodarki odpadami;
  • możliwość dokładnego rozliczenia z gminami w przypadku prowadzenia PSZOK w jednej lokalizacji dla kilku gmin.
 • Dla właścicieli nieruchomości:
  • bieżący podgląd przekazanych przez danego mieszkańca odpadów do PSZOK wraz z informacją o wykorzystanych limitach, w przypadku ich obowiązywania w danej gminie oraz informacją o aktualnościach i konkursach;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i SIP.

Przetestuj e-PSZOK za darmo Przetestuj e-PSZOK za darmo!

Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola
+48 784 439 898
leoniewska@atmoterm.pl