Współpraca

Zapraszamy do współtworzenia platformy skupiającej komplementarne usługi i narzędzia do zintegrowanego zarządzania jakością środowiska:

Organizacje i instytucje

działające non-profit w zakresie ochrony środowiska

Firmy

Oferujące rozwiązania z zakresu ochrony środowiska

Uczelnie wyższe i studentów

Pracujących nad innowacjami w ochronie środowiska