Zarządzanie Wymianą Kotłów (ZWK)

Zarządzanie Wymianą Kotłów (ZWK) to system usprawniający proces przyjmowania i rozliczania wniosków dotyczących wymiany źródeł ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne.

Korzyści dla klienta:

 • system wyjątkowo przyjazny w codziennym użytkowaniu;
 • umożliwia przejrzyste śledzenie zmian zarówno ilościowych, ekologicznych, jak i finansowych;
 • automatyczne wyliczenie emisji i zobrazowanie jej rozkładu na mapie;
 • automatyczne generowanie umów na podstawie wprowadzonych wniosków;
 • wizualizacja na interaktywnej mapie adresów, gdzie zostały złożone wnioski i zawarte umowy;
 • wyliczenie efektu ekologicznego inwestycji (indywidualnie oraz zbiorczo) oraz pokazanie go na mapie;
 • łatwe i szybkie raportowanie danych znajdujących się w bazie;
 • możliwe jest rozliczanie wniosków finansowanych z różnych źródeł, np.: RPO, WFOŚ, środki własne miasta/gminy;
 • system pozwala na spełnienie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • system dostępny przez przeglądarkę internetową, umożliwiający pracę wielu użytkownikom w tym samym czasie;
 • możliwość integracji z systemem Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji (ZDI) co skutkuje powstaniem systemu, który pozwala zarządzać danymi dotyczącymi niskiej emisji w sposób kompleksowy;
 • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i Miejskim Systemie Informacji Publicznej;
 • możliwe jest również rozbudowanie systemu o specyficzne elementy i funkcjonalności dedykowane dla danego klienta, np. moduł przelewy, moduł kontrole.

Więcej informacji:

Roman Grzebiela
+48 77 441 02 21
grzebiela@atmoterm.pl

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl