Inwentaryzacja Źródeł Niskiej Emisji

Inwentaryzacja Źródeł Niskiej Emisji jest usługą konsultingową, w efekcie której powstaje baza danych źródeł ogrzewania (baza źródeł niskiej emisji), która cechuje się dużą wiarygodnością oraz wysoką rozdzielczością danych.

Korzyści dla klienta:

  • zebranie dużej ilości wiarygodnych danych bezpośrednio u źródła;
  • duża rozdzielczość zbieranych danych;
  • wykorzystanie innowacyjnej i wysoce skutecznej metodyki prowadzenia całego procesu inwentaryzacji jest gwarancją otrzymania rzeczywistych danych o systemach grzewczych i ich rozmieszczeniu na danym terenie;
  • baza danych stanowi punkt wyjścia do podejmowania wszelkich działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, np. wymianą przestarzałych źródeł ogrzewania na nowe, bardziej przyjazne środowisku;
  • posiadanie bazy systemów grzewczych umożliwia prowadzenie racjonalnych i skutecznych działań mających wymierny wpływ na jakość powietrza;
  • możliwość integracji powstałej bazy danych z GIS i SIP;
  • możliwość umieszczenia bazy danych w systemie Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji (ZDI) co pozwoli na znacznie efektywniejsze zarządzanie danymi;
  • po integracji z systemami Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji (ZDI) i Zarządzanie Wymiana Kotłów (ZWK) możliwe jest kompleksowe zarządzanie danymi dotyczącymi niskiej emisji, np. śledzenie zmian ilości urządzeń grzewczych, emisji czy też osiągniętych efektów ekologicznych.

Więcej informacji:

Urszula Chmura
+48 661 426 664
chmura@atmoterm.pl