Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w procesie jego monitorowania i ewaluacji.

Korzyści dla klienta:

  • kontrolna inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, dla roku pośredniego, w celu oceny zmian na terenie gminy w stosunku do roku bazowego PGN;
  • kontrola realizacji postawionych w planie celów wspierających założenia pakietu klimatycznego;
  • aktualizacja w zakresie harmonogramu rzeczowo–finansowego, efektów ekologicznych i energetycznych;
  • aktualizacja opisów powiązanych dokumentów strategicznych oraz źródeł finansowania działań i ich korelacji z opracowaniem;
  • raport z realizacji PGN zawierający ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
+48 606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl