Wybierz narzędzie z katalogu działań wspierających program rządowy Czyste Powietrze

Edukacja mapy
Efekty działań

MaterialPro

kampanie edukacyjne

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

mapa stanu powietrza punkt wyjściowy dla działań

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

portal edukacyjny

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

mapa efektów działań - współtworzenie sieci informacji o aktywności działań przez mieszkańców i innych beneficjentów programu

Dowiedz się więcej >>>

Inwentaryzacje programy niskoemisyjne
Wniosek do programu

MaterialPro

gminny program niskoemisyjny - aktualizacja PGN na potrzeby działań programu Czyste Powietrze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

przygotowanie i opracowanie wniosku przez gminę do Programu Czyste Powietrze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

określenie planu i postępów działań w ograniczaniu niskiej emisji gminy w bazie z wykonanej inwentaryzacji

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

inwentaryzacje źródeł dla potrzeb programu Czyste Powietrze

Dowiedz się więcej >>>

Audyty energetyczne
Bilanse energii i emisji

MaterialPro

audyt i ocena efektywności energetycznej systemów ogrzewania

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt energetyczny budynku w celu termomodernizacji

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt i ocena efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa)

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt i ocena efektywności energetycznej kotłów gazowych kondensacyjnych

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

Ocena energetycznych możliwości zastosowania kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u

Dowiedz się więcej >>>

Monitorowanie wydatkowania środków i efektu ekologicznego

MaterialPro

zarządzanie wydatkowaniem środków publicznych na termomodernizację, wymianę źródła ciepła oraz oze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

zarządzanie efektem ekologicznym z wydatkowanych środków publicznych na termomodernizację, wymianę źródła ciepła oraz oze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

weryfikacja audytów i ocen efektywności energetycznej różnych systemów

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

monitorowanie realizacji Programów Niskoemisyjnych w ramach działań finansowych dla termomodernizacji, jak i źródła ciepła oraz OZE;

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

śledzenie postępów w ograniczaniu niskiej emisji gminy w bazie z wykonanej inwentaryzacji

Dowiedz się więcej >>>

Wybierz narzędzia z katalogu dla programu Czyste Powietrze dla:

Mieszkańcy

MaterialPro

audyt i ocena efektywności energetycznej systemów ogrzewania

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt i ocena efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa)

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt energetyczny budynku w celu termomodernizacji

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt i ocena efektywności energetycznej kotłów gazowych kondensacyjnych

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

Ocena energetycznych możliwości zastosowania kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

co jeszcze potrzebujesz?

Dowiedz się więcej >>>

Instytucje Finansujące

MaterialPro

zarządzanie wydatkowaniem środków publicznych na termomodernizację, wymianę źródła ciepła oraz oze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

zarządzanie efektem ekologicznym z wydatkowanych środków publicznych na termomodernizację, wymianę źródła ciepła oraz oze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

portal edukacyjny

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

mapa efektów działań - współtworzenie sieci informacji o aktywności działań przez mieszkańców i innych beneficjentów programu

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

mapa stanu powietrza punkt wyjściowy dla działań

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

weryfikacja audytów energetycznych budynku w celu termomodernizacji

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

weryfikacja audytów i ocena efektywności energetycznej systemów ogrzewania

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

weryfikacja audytów i ocena efektywności energetycznej kotłów gazowych kondensacyjnych

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

Ocena energetycznych możliwości zastosowania kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

co jeszcze potrzebujesz?

Dowiedz się więcej >>>

Gminy

MaterialPro

zarządzanie wydatkowaniem środków publicznych na termomodernizację, wymianę źródła ciepła oraz oze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

śledzenie postępów w ograniczaniu niskiej emisji gminy w bazie z wykonanej inwentaryzacji

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

zarządzanie efektem ekologicznym z wydatkowanych środków publicznych na termomodernizację, wymianę źródła ciepła oraz oze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

monitorowanie realizacji Programów Niskoemisyjnych w ramach działań finansowych dla termomodernizacji, jak i źródła ciepła oraz OZE;

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

kampanie edukacyjne

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

portal edukacyjny

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

mapa stanu powietrza punkt wyjściowy dla działań

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

mapa efektów działań - współtworzenie sieci informacji o aktywności działań przez mieszkańców i innych beneficjentów programu

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

gminny program niskoemisyjny - aktualizacja PGN na potrzeby działań programu Czyste Powietrze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

przygotowanie i opracowanie wniosku przez gminę do Programu Czyste Powietrze

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt energetyczny budynku w celu termomodernizacji

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt i ocena efektywności energetycznej systemów ogrzewania

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt i ocena efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa)

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

audyt i ocena efektywności energetycznej kotłów gazowych kondensacyjnych

Dowiedz się więcej >>>

MaterialPro

Ocena energetycznych możliwości zastosowania kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u

Dowiedz się więcej >>>